Jak efektivně vést agendu BOZP

Zdroj: Pixaba.com
Zdroj: Pixaba.com

Součástí moderních společností není pouze kvalitní produkt, ale také správné nastavení interních předpisů kvality a řádné plnění pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Správně integrované pravidla BOZP jsou nejen legislativním požadavkem na zaměstnavatele ale také jednou z podmínek získání certifikátu kvality ISO 9002. Víte ale, co vše jako zaměstnavatel musíte pro dodržení BOZP splnit? A jak lze vedení BOZP zjednodušit?

Jaké zásady musí firma v BOZP splňovat?

Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, bezpečnost práce na pracovišti a požární ochrana se dotýkají každé firmy, a to nejen výrobních ale i administrativních. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s jejich prací a proškolit v možných rizicích, které jim při výkonu povolání hrozí.

Firmy proto například musí vést registr pracovních rizik, vyhledávat a odstraňovat rizika na pracovišti, školit své zaměstnance a nastavit jasná pravidla, co zaměstnanec smí a nesmí vykonávat. K tomu se připočítává evidence pracovních úrazů, zajištění osobních ochranných pomůcek a neustálé prověřování bezpečnosti. Ke všemu se navíc váže obsáhlá dokumentace, kterou je nutné vést.

Náročná opatření zvyšující bezpečnost práce nejsou zbytečná. Mnoha úrazům lze právě díky této důsledností předejít.

Vedení veškeré bezpečnostní agendy a požární ochrany mají ve firmách na starost specialisté na bezpečnost práce. Ti mají na starost jak dohled nad bezpečnostními postupy, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, ale také přípravu na splnění pravidelných auditů

 Efektivní outsourcing bezpečnostního managementu

Problém je, že malé a střední podniky mnohdy nemají kapacity pro zaměstnání bezpečnostního specialisty. V těchto případech je nejvhodnějším řešením outsourcing celé agendy BOZP a požární ochrany. Toto řešení je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak splňovat přísné legislativní podmínky BOZP.

Svěřit vedení agendy externí firmě má navíc tu výhodu, že se externí firma výhradně specializuje na danou problematiku a je schopna odvádět vysoce profesionální práci s nižšími náklady, než které bychom museli vynaložit při zaměstnání vlastního bezpečnostního specialisty.

 Specialista na požární ochranu a bezpečnost práce

A právě jedničkou na českém trhu v oblasti komplexního servisu bezpečnosti práce a požární ochrany je společnost Extéria, s.r.o. Společnost spravuje bezpečnostní agendu pro soukromý sektor, přes zdravotnictví a školství až po veřejné instituce.

Součásti služeb firmy Extéria je zpracování povinné dokumentace a její pravidelná aktualizace, kontrola pracovišť nebo zastoupení při kontrolách z Inspektorátu práce, od hasičů nebo hygieny.

Příznivé jsou také ceny. Komplexní servis BOZP a požární ochrany můžete pro vaši firmu mít od 552 Kč měsíčně. Více informací se dozvíte na stránce BOZP info.

Může vás zajímat

Proč si vybrat interiérové dveře a plovoucí podlahy od firmy Dřevoškrt?

Stavba domu, stejně jako zařízení interiéru je časově i finančně náročná záležitost. Pokud chcete zařídit co nejlepší bydlení, oslovte odborníky od Dřevoškrt.