ArcelorMittal podporuje neziskové organizace

Model klub Hať
MOdelářský kroužek Model klubu Hať

V sedmém kole minigrantů podpořila ocelářská společnost ArcelorMittal neziskové organizace finančním grantem ve výši přesahující rozdal 770 000,- Kč. Obdarovaných bylo 51 neziskových organizací, které přispívají potřebám veřejně prospěšných projektů v Moravskoslezském kraji.

Přihlášení do sedmého kola minigrantů probíhalo prostřednictvím zaměstnanců ArcelorMittal, kteří se aktivně zapojují v projektech prospěšných životnímu prostředí nebo ve volnočasových aktivitách dětí a handicepovaných osob. Mezi neziskové organizace, které se věnují volnočasové aktivitě dětí, patří i náš partner Model klub Hať.

Model klub Hať je nezisková organizace s dlouholetou tradicí zabývající se stavbou a provozem s RC modelů. Více jak 1o let se Model klub Hať zaměřuje na řemeslné vzdělávání dětí a mládeže v rámci modelářského kroužku, který se koná každý pátek od 15:00 do 17:00 v dílnách Základní školy v Hati.

Projekt Model klubu Hať byl vypracován na materiální zabezpečení a realizaci modelářského kroužku v dílnách Základní školy v Hati. Model klub Hať získal na podporu modelářského kroužku od společnosti ArcelorMittal 10 000,- Kč.

Do grantového řízení se přihlásilo 117 projektů. Ustanovená komise jednotlivé projekty posuzovala z několika hledisek:

–          výhody implementace projektu v dané oblasti

–          proveditelnost  a dosažitelnost stanovených cílů

–          efektivita využití žádaného příspěvku

–          důvěryhodnost doporučené neziskové organizace

Projekt Model klubu Hať měl úspěch a byl vybrán mezi 51 nejlepších grantových žádostí. Model klub Hať tak získal od společnosti ArcelorMittal 10 000,- Kč na provoz modelářského kroužku a výchovu dětí. Tímto děkujeme firmě ArcelorMittal za poskytnutí finančního grantu.

Model klub Hať

mkh2

Může vás zajímat

Činky jako sůl nad zlato. Proč na tuto prostou sportovní pomůcku nedáme dopustit?

Důležitost činek v silovém tréninku je nepopiratelná. Stejně nepostradatelnou roli však tyto sportovní pomůcky mají, přijde-li na kardio cvičení. Muži i ženy po celém světě si bez nich jednoduše svou pravidelnou dávku sportovní aktivity nedovedou představit. Proč jsou ale činky vlastně tak skvělé?