Prodáváte byt nebo dům? Zjistěte, kolik budete platit na dani z převodu nemovitosti a dalších poplatcích

Zdroj: www.sxc.hu
Zdroj: www.sxc.hu

Prodat nemovitost není tak jednoduchým úkolem, jak se může zdát a hlavně není nejlevnější. Výhodný prodej nemovitosti může být důvodem k oslavám. Neradujte se však předčasně, víte, jaké poplatky z prodeje nemovitosti musíte hradit?

 

 

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti je zákonným poplatkem, který musí platit prodávající. Mezi politiky probíhala diskuze a padly také návrhy, že by tuto daň měl platit kupující. Tato úprava ale neprošla schválením, tudíž platba daně z převodu nemovitosti je i v roce 2014 na prodejci. Ale kupující je ručitelem, že prodávající daň u finančního úřadu uhradí.

Nová právní úprava však dává možnost sjednat v kupní smlouvě, že daň z převodu nemovitosti uhradí kupující.

Předmětem této daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Sazba daně z převodu nemovitosti se oproti roku 2013 zvýšila z 3 % na 4 % v roce 2014 ze základu daně, kterou tvoří nabývací hodnota. Tato nabývací hodnota se určuje podle daňové srovnávací hodnoty, která představuje 75 % zjišťovací ceny, kterou uvedl znalec nemovitostí ve svém posudku.

Tudíž srovnávací daňová hodnota u nemovitosti, kterou ocenil znalec na 2 miliony korun je 1,5 milionu.

Srovnávací daňová hodnota je nabývací hodnotou pouze tehdy, je-li vyšší než cena sjednaná. V ostatních případech se základ daně stanoví z ceny sjednané.

Budeme-li chtít nemovitost prodat za cenu, kterou určil znalec, tedy za 2 miliony korun, představuje tato hodnota základ daně, jelikož sjednaná prodejní cena je vyšší než srovnávací daňová hodnota, který nám vyšla výpočtem.

V konečném měřítku bude 4% daň z převodu nemovitosti v ceně 2 milionu korun činit 80 000, což není nezanedbatelný výdaj.

Daňové přiznání je poplatník, tedy prodávající podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.

 

Marže realitní kanceláři

Pokud nám prodej nemovitosti zprostředkovává realitní kancelář, účtuje si za své služby marži ve výši od 3 – 5 % z ceny nemovitosti. V našem případě ceně domu za 2 miliony a zohlednění 5% marže by odměna realitní kanceláři byla ve výši 100 000 Kč.

Marže stejně jako poskytované služby se u jednotlivých kanceláří mohou výrazně lišit.

 

Konzultace advokáta

Jestliže nám realitní kancelář poskytuje služby bez patřičného právního servisu, je vhodné mít kupní smlouvu sestavenou advokátem. Cena těchto služeb je různá. V průměru je to mezi 3 000 – 5 000 Kč.

V případě, že chceme mít při podpisu smluv jistotu, můžeme přizvat notáře, jehož služby ověření listin vyjdou také přibližně na 4 000 Kč.

 

Daň z příjmů fyzických osob

Nakonec ještě odvedeme daň z příjmů fyzických osob, nebereme-li v potaz, že jsme právnická osoba.

Tady je malou výhodou, že si předchozí výdaje, včetně daně z převodu nemovitosti můžeme uznat za prokazatelný daňový náklad.

Tudíž základem daně z příjmů fyzických osob bude: *

* (jedná se pouze o ilustrační příklad, jelikož v osobním daňovém přiznání lze uplatňovat slevy na poplatníka a podobně, toto v ukázkovém příkladu není zohledněno)

Prodej nemovitosti 2 000 000,-

Daň z převodu nemovitosti    – 80 000,-

Marže realitní kanceláři  – 100 000,-

Poplatky advokátovi a notáři cca – 7 000,-

Celkem: 1 813 000 Kč

Tato suma představuje základ pro daň z příjmů fyzických osob, kterou Ministerstvo financí stanovilo na 15 %. Daň z příjmů fyzických osob tedy představuje sumu 271 950 Kč.

Po odečtení všech poplatků při prodeji nemovitosti za 2 000 000 Kč nám ve finále zbude přibližně 1 541 050 Kč., což již nevypadá tak radostně.

Může vás zajímat

Podlaha ze dřeva je ověřenou klasikou, která ochrání vaši domácnost

Vybíráte vhodnou podlahovou krytinu? Nevíte, který materiál je nejlepší? Inspirujte se výhodami dřevěné podlahy, která je estetická, komfortní a odolná.