Pomozte životnímu prostředí odběrem elektřiny z obnovitelných zdrojů

Přejete si snížit vaši uhlíkovou stopu? Není vám lhostejný původ elektřiny, kterou využíváte? Rádi byste přispěli k podpoře obnovitelných zdrojů? Začněte rovnou od zelené elektřiny.

Kolik využíváme elektřiny z obnovitelných zdrojů?

Většina vyrobené elektřiny v České republice pochází ze spalování fosilních paliv. Především hnědého uhlí a zemního plynu. Podle Operátora trhu s elektřinou (OTE, a.s.) podíl fosilních paliv na výrobě elektrické energie zaujímá téměř 57 %. Z jaderných zdrojů pochází 36 % elektřiny a na obnovitelné zdroje připadá pouze 6 % vyrobené elektřiny.

Přitom elektřina z obnovitelných zdrojů nezatěžuje životní prostředí škodlivým oxidem uhličitým CO2, který má hlavní podíl ve skladbě skleníkových plynů. A proč tomu tak je?

Obnovitelné zdroje energie totiž využívají k produkci elektřiny energii z přírodních zdrojů, které jsou v podstatě neomezené, respektive přirozeně obnovitelné. Do obnovitelných zdrojů patří solární, větrné a vodní elektrárny i bioplynové stanice využívající plyny z rozkládající se biomasy.

Odběrem energie z obnovitelných zdrojů šetříte životní prostředí, zdroj: pixabay.com

Jaké jsou výhody zelené energie?

Při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů nedochází k produkci CO2. Díky tomu zelená energie nezatěžuje životní prostředí škodlivými emisemi. Ty totiž způsobují oteplování planety, které doprovází klimatické změny. Další výhodou zelené energie je zmíněná obnovitelnost a nevyčerpatelnost. Energie ze slunečního záření, z proudění větru či průtoku vody je dostupná neustále.

A přestože nemáte na svém domě fotovoltaické panely, můžete přispět k lepšímu životnímu prostředí například odebíráním zelené elektřiny. Jak je to možné?

Máte svého dodavatele ekologické elektřiny

Stačí, aby váš dodavatel energií umožňoval odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento produkt nabízí například dodavatel energií E.ON. Vše funguje na jednoduchém principu.

Dodavatel ekologické elektřiny vykupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů, a tím podporuje provozovatele solárních, větrných a vodních elektráren. Tuto vykoupenou zelenou energii pak dodá do sítě svým zákazníkům. Na záruku, že elektřina v daném objemu opravdu pochází z obnovitelných zdrojů, dohlíží Operátor trhu s elektřinou.

Je zelená elektřina dražší?

V podvědomí mnoha lidí převládá dojem, že zelená elektřina je drahá. Není to však pravda, zelená elektřina je cenově srovnatelná. Ovšem záleží vždy na samotném dodavateli a jeho maržích. Například E.ON si za odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů účtuje pouze 34 Kč za MWh ročně.

Přitom průměrná roční spotřeba rodinného domu, který elektřinu spotřebovává na svícení a provoz elektrospotřebičů, orientačně dosahuje 3 MWh. Ročně by vás tak zelená elektřina stála pouze o 102 Kč navíc. A to je cena tří piv v oblíbené hospůdce. Za tento náklad pomoc životnímu prostředí přece stojí.

Může vás zajímat

Podlaha ze dřeva je ověřenou klasikou, která ochrání vaši domácnost

Vybíráte vhodnou podlahovou krytinu? Nevíte, který materiál je nejlepší? Inspirujte se výhodami dřevěné podlahy, která je estetická, komfortní a odolná.