Pomozte životnímu prostředí odběrem elektřiny z obnovitelných zdrojů

Přejete si snížit vaši uhlíkovou stopu? Není vám lhostejný původ elektřiny, kterou využíváte? Rádi byste přispěli k podpoře obnovitelných zdrojů? Začněte rovnou od zelené elektřiny.

Kolik využíváme elektřiny z obnovitelných zdrojů?

Většina vyrobené elektřiny v České republice pochází ze spalování fosilních paliv. Především hnědého uhlí a zemního plynu. Podle Operátora trhu s elektřinou (OTE, a.s.) podíl fosilních paliv na výrobě elektrické energie zaujímá téměř 57 %. Z jaderných zdrojů pochází 36 % elektřiny a na obnovitelné zdroje připadá pouze 6 % vyrobené elektřiny.

Přitom elektřina z obnovitelných zdrojů nezatěžuje životní prostředí škodlivým oxidem uhličitým CO2, který má hlavní podíl ve skladbě skleníkových plynů. A proč tomu tak je?

Obnovitelné zdroje energie totiž využívají k produkci elektřiny energii z přírodních zdrojů, které jsou v podstatě neomezené, respektive přirozeně obnovitelné. Do obnovitelných zdrojů patří solární, větrné a vodní elektrárny i bioplynové stanice využívající plyny z rozkládající se biomasy.

Odběrem energie z obnovitelných zdrojů šetříte životní prostředí, zdroj: pixabay.com

Jaké jsou výhody zelené energie?

Při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů nedochází k produkci CO2. Díky tomu zelená energie nezatěžuje životní prostředí škodlivými emisemi. Ty totiž způsobují oteplování planety, které doprovází klimatické změny. Další výhodou zelené energie je zmíněná obnovitelnost a nevyčerpatelnost. Energie ze slunečního záření, z proudění větru či průtoku vody je dostupná neustále.

A přestože nemáte na svém domě fotovoltaické panely, můžete přispět k lepšímu životnímu prostředí například odebíráním zelené elektřiny. Jak je to možné?

Máte svého dodavatele ekologické elektřiny

Stačí, aby váš dodavatel energií umožňoval odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento produkt nabízí například dodavatel energií E.ON. Vše funguje na jednoduchém principu.

Dodavatel ekologické elektřiny vykupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů, a tím podporuje provozovatele solárních, větrných a vodních elektráren. Tuto vykoupenou zelenou energii pak dodá do sítě svým zákazníkům. Na záruku, že elektřina v daném objemu opravdu pochází z obnovitelných zdrojů, dohlíží Operátor trhu s elektřinou.

Je zelená elektřina dražší?

V podvědomí mnoha lidí převládá dojem, že zelená elektřina je drahá. Není to však pravda, zelená elektřina je cenově srovnatelná. Ovšem záleží vždy na samotném dodavateli a jeho maržích. Například E.ON si za odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů účtuje pouze 34 Kč za MWh ročně.

Přitom průměrná roční spotřeba rodinného domu, který elektřinu spotřebovává na svícení a provoz elektrospotřebičů, orientačně dosahuje 3 MWh. Ročně by vás tak zelená elektřina stála pouze o 102 Kč navíc. A to je cena tří piv v oblíbené hospůdce. Za tento náklad pomoc životnímu prostředí přece stojí.

Může vás zajímat

Správně nainstalované tepelné čerpadlo je cestou k výrazným úsporám

Nejspíše nikomu z vás nemusíme říkat, že tento rok s sebou přinesl znatelné zdražení veškerých forem energie. Z toho důvodu začala spousta rodin přemýšlet nad možnostmi úspor. Jakou roli hraje v daném ohledu tepelné čerpadlo?