Druhy pojištění, které byste jako vlastník nemovitosti měli uzavřít

Zdroj: www.sxc.hu
Zdroj: www.sxc.hu

K vlastnění nemovitosti se nevztahuje pouze její užívání, případně čerpání nájmu, když dům nebo byt pronajímáme. O nemovitost je potřeba se také řádně a odpovědně starat. A aby naše majetky byly vhodně ochráněny v případě řádění přírodních živlů, nebo v případě rizik plynoucích z držení nemovitosti je nutné ji pojistit.

 

V základu rozlišujeme pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Oba tyto druhy pojištění chrání domácnost případně dům proti negativním vlivům, jako jsou živelné pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže a další rizika. Výčet pojistného krytí je poměrně široký, lze pojistit jak kompletně, tak i jednotlivá rizika.

Hlavními výhodami pojistné ochrany je, že v případě škody obdržíte finanční plnění a v závislosti na druhu pojistky můžete také čerpat nejrůznějších asistenčních služeb.

Cena pojistného krytí v poměru k možným hrozbám přitom není nijak vysoká a tudíž v porovnání k možné finanční ztrátě například při záplavách, představuje pojištění nemovitosti výrazné krytí rizik. Úspora peněz ve srovnání s nepojišťenou nemovitostí při vzniku pojistné události může být markantní.

Pojištění nemovitosti

Tento typ pojistné ochrany umožňuje jak komplexní ochranu před sérií hrozeb, kterou určí pojišťovna, nebo si můžete zvlášť vybrat jednotlivé rizikové okruhy.

Obecně k pojištění nemovitosti spadá ochrana rodinného nebo bytového domu, rekreačních objektů, garáže a také příslušenství jako jsou ploty, bazény nebo i skleníky.

Rovněž lze sjednat připojištění z odpovědnosti držby nemovitosti, které se může hodit majitelům bytových domů například v případech, že mají před domem zledovatělý chodník a kolemjdoucí osoba na tomto chodníku utrpí úraz.

Součástí pojištění mohou být také jednotlivé stavební části, jako jsou podlahy, obklady stěn a další.

Pojištění domácnosti

Vedle toho pojištění domácnosti chrání movité věci, které jsou součástí vybavení nemovitosti. Patří zde například pojištění proti krádeži, a to jak v prostorách bytu, tak i ve sklepních kójích nebo garážích.

Takto lze ochránit i peníze, cenné papíry, klenoty, výpočetní techniku, osobní věci členů domácnosti a další movité věci.

Může vás zajímat

Komentář: Odzvonilo plynovým kondenzačním kotlům? V Německu vláda omezuje jejich prodej, něco podobného se chystá i v Česku

Evropští zákonodárci hledají cesty, jak utnout vytápění plynem. Rozdíly mezi evropskou legislativou a efektivním způsobem vytápění popisuje Roman Švantner.