Časté omyly při placení nájemného

zdroj: www.pixabay.com
zdroj: www.pixabay.com

Mnoho lidí bydlících v nájmu se nesprávně domnívá, že při neplacení nájmu je čeká pouze výpověď z nájmu bytu. Není tomu tak. Při neplacení nájmu vzniká dluh, který s sebou nese všechna svá negativa.

 

U nájemních smluv vládne mezi lidmi mnoho omylů. Tím nejčastějším je například stanovená klauzule pronajímatel, který se při opožděné úhradě dožaduje smluvní pokuty. Tuto klauzuli ale zakazuje zákon. Pronajímatel se může domáhat úroků z prodlení či náhrady škody.

Ač je to s podivem tak i dnes si mnoho nájemníků myslí, že ukončením nájemní smlouvy zanikají veškeré povinnosti. Při skončení nájemní smlouvy je nutné uhradit dříve vzniklý dluh. „Pronajímatel může situaci řešit podáním žaloby k soudu a následně vymáhat dlužnou částku v exekučním řízení, což přinese další náklady, které budete muset uhradit,“ dodává Lukáš Zelený ze spotřebitelského časopisu dTest.

 Nepříznivé důsledky neplacení nájemného?

  • Pronajímatel má ze zákona právo účtovat úrok z prodlení, jehož hodnota je současná repo sazba ČNB + 8 procentních bodů. Nyní tedy činí roční úrok z prodlení 8,05 %.
  • V případě neuhrazení služeb spojených s bytem hrozí poplatek z prodlení, jehož výše je jedno promile z dlužní částky za každý den prodlení. Poplatek je nárokován od pátého dne po vypršení splatnosti.
  • Pokud pronajímateli dlužíte na nájemném či službách, je třeba myslet též na to, že má právo zadržet movité věci, které v bytě máte.

Může vás zajímat

Databáze nebezpečných výrobků

Zdroj: www.pixabay.com Víte o tom, jaké výrobky nás ohrožují na zdraví? Informovat se o tom …