Jak bezpečně nakupovat roušky a respirátory?

Foto: Pixabay

Zdá se, že nepoctiví obchodníci nikdy nespí. A to ani v době koronavirové pandemie. Spotřebitelé se tak stávají, v obavách o zdraví své a svých blízkých, snadným terčem mnohých klamavých reklam, a někdy i podvodných praktik. Tomu nepomáhá ani nepřehlednost trhu s ochrannými pomůckami. Zvýšená opatrnost při nákupu na internetu tak může pomoci zabránit pozdějšímu zklamání a finanční újmě.

Než do online nákupního košíku vložíte zvolenou roušku či respirátor, ověřte si několik věcí. Předně kontrolujte, kdo za e-shopem stojí. V obchodních podmínkách musí být jasně uvedena společnost s identifikačním číslem a na webu musí být dostupné kontaktní údaje. Pokud tomu tak není nebo je provozovatelem zahraniční společnost, existuje zvýšené riziko, že zaplacené zboží buď vůbec nedorazí, nebo na něj budete čekat několik týdnů. Proto je namístě si rovněž prověřit, zda jsou dohledatelné nějaké zkušenosti dalších spotřebitelů (například internetové recenze).

„V tomto ohledu jsou velkým problémem takzvané zprostředkovatelské e-shopy. U nich zpravidla není běžný spotřebitel schopen rozpoznat, že kromě provozovatele e-shopu uzavírá další smlouvu se subjektem mimo Českou republiku, nejčastěji z Číny,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „I když je pravděpodobné, že zboží dorazí, bude to v řádech několika týdnů. Nezbytné je proto kontrolovat prezentovanou dobu dodání.“ Označení „skladem“ nebo „skladem u dodavatele“ může znamenat desítky dnů, a to už spotřebitel roušku či respirátor nemusí potřebovat, protože si je opatří jinde.

Při tomto druhu prodeje také často dochází ke krácení práv spotřebitelů. Konkrétní informace o zprostředkování je uvedena pouze v obchodních podmínkách, což je nedostatečné a jedná se o takzvané překvapivé ujednání. To znamená, že je vůči spotřebitelům zcela bezvýznamné. Podle práva se tak jedná o kupní smlouvu uzavřenou přímo s provozovatelem e-shopu. Nutnost použít české právo určené k ochraně spotřebitele vyplývá i z toho, že se tyto e-shopy na české spotřebitele zaměřují – například mají stránky v češtině, provozují je na české doméně či umožňují platbu v korunách.

Pokud překonáte prvotní nástrahy ve světě e-shopů, čeká vás samotné zorientování se v nabídce ochrany dýchacích cest. „Z výsledků testu roušek a respirátorů, které jsme zveřejnili v prosincovém vydání časopisu dTest, vyplynulo, že nejlepší filtrační účinnost mají respirátory. Obdobně pak fungují i výrobky s nanomembránami, jsou však výrazně dražší. Pomyslné třetí místo patří jednorázovým ústenkám. Zároveň jsme před několika konkrétními výrobky museli varovat,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Podle čeho vybrat roušku či respirátor?

První, co byste na obalu či samotném výrobku měli hledat, je značka CE. Ta vyjadřuje, že daný výrobek patří mezi certifikované pomůcky a vyhovuje požadavkům evropských standardů. Označení CE na ústenkách dokládá shodu s normou EN 14683+AC. Takto označené ústenky jsou vhodné pro použití ve zdravotnictví a zabraňují tomu, aby nositel roušky šířil do okolí bakterie a kapénky. Míru ochrany vyjadřuje typové označení, které by se na obalu mělo rovněž objevit. Typ I zachytí alespoň 95 % bakterií (kapének), typy II a IIR nejméně 98 %. Na některých zdravotnických rouškách také můžete najít zmínku, že jde o pomůcku první třídy. Tato informace se neváže na účinnost roušky, ale jde o zařazení zdravotnického prostředku do třídy nízkého zdravotního rizika.

Značku CE můžete najít i na respirátorech. Zde vyjadřuje shodu výrobku s požadavky normy EN 149+A1. Na rozdíl od zdravotnických ústenek slouží respirátory k ochraně dýchacích cest nositele, proto jsou konstruovány pro zachytávání prachových a aerosolových částic. Filtrační účinnost respirátoru závisí na deklarované třídě: respirátory FFP1 dokážou zachytit 80 % zkušebního aerosolu o velikosti částic 0,6 µm, třída FFP2 zadrží 94 % a nejdokonaleji filtruje třída FFP3 (99 %). „Často se na dovezených respirátorech můžete setkat i s označením KN95. Značka KN95 je v asijských zemích obvyklé zatřídění podle čínské normy GB 2626-2006 a filtrační účinností přibližně odpovídá hodnotě FFP2 dle normy EN149. Hodnotě FFP3 pak odpovídá označení KN99,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Pokud ochranné pomůcky značku CE nenesou, jde o necertifikované výrobky. Ty žádnou konkrétní úroveň ochrany negarantují, proto by neměly být používány ve zdravotnictví ani jako pracovní ochranná pomůcka. Do této skupiny patří například jednorázové ústenky, které se v asijských městech nosí jako ochrana před smogem. Na obalech bývají často označeny jako „Civil Mask“. U čínských výrobků můžete často najít také originální čínsko-anglický kontrolní lístek, na kterém jsou ústenky proti smogu označeny větou „Not for medical use“.

Co od roušky či respirátoru očekáváte?

Vzhledem k tomu, že jsou různé typy pomůcek vhodné pro různé situace, je třeba ještě před nákupem zvážit, co od roušky nebo respirátoru očekáváte.

  • Pokud chcete chránit sebe a okolí v rizikovém prostředí, pak budou vhodné respirátory tříd FFP2, FFP3 nebo KN95, KN99. Podle krizového opatření vlády je třeba respirátory s označením FFP2 či KN95 používat v hromadné dopravě a na nástupištích, v obchodech či zdravotnických zařízeních.
  • Pokud potřebujete chránit sebe a své okolí v běžném prostředí, pak budou vhodné lékařské roušky nebo respirátory tříd FFP1, případně FFP2. Minimálně roušku je nutné používat ve všech stavbách mimo bydliště a v zastavěných částech obcí a měst.

V ideálním případě by všechny pomůcky měly mít i návod k použití, ten však často chybí. Nejdůležitější je rozlišit, zde jde o pomůcku pro opakované, nebo jednorázové použití. Jednorázové výrobky v názvu obvykle obsahují slovo „Disposable“ a také piktogram přeškrtnuté dvojky. U respirátorů je opakovatelné použití vyznačeno písmenem R uvedeným u čísla normy. Jednorázové respirátory jsou na stejném místě označeny písmeny NR.

„Nakonec je dobré připomenout, že při nákupu přes e-shop máte možnost v případě jakýchkoliv pochybností odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Toto právo můžete využít i před samotným dodáním zboží,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Může vás zajímat

Jak nenaletět na triky obchodníků?

Když se chystáte nakupovat, těžko vás napadne, že by se hodilo před nákupem nastudovat psychologii, …