Jak vyčistit šedou vodu a proč to vůbec dělat?

Člověk denně vyprodukuje zhruba 120-150 litrů odpadních vod. Podle povahy znečistění se tak v domácnosti setkáváme s černou, žlutou, hnědou a šedou vodou. Většina z nich putuje do kanalizace, ale přitom se u některých nabízí možnost recyklace a opětovného využití. V tomto článku vám prozradíme, jak proměnit šedou vodu na bílou – a k čemu ji následně používat.

Foto: zakra.cz

V čem se liší šedá voda od bílé?

Že černá voda obsahuje moč a fekálie, si není těžké domyslet, ale odkud pochází šedá voda a jaké nečistoty se v ní nachází?

Pod názvem šedá voda se skrývá splašková voda bez obsahu fekálií a moči. V zásadě jde o vodu z myčky, pračky, umyvadla či sprchy. V minulosti kategorie běžně zahrnovala také odpadní vodu z kuchyně, nyní se s ní však obvykle nepočítá, protože obsahuje nezanedbatelné množství látek, které není snadné odstranit (typicky oleje a tuky).

Pojem bílá voda (někdy se používá označení užitková nebo provozní) pak označuje šedou vodu zbavenou nečistot. Využívá se k různorodým činnostem na zahradě i v domácnosti – například k zálivce, ke splachování, praní, mytí podlah apod.

Jak se šedá voda čistí?

Čištění šedé vody probíhá ve speciálních čistírnách, ve kterých se z kapaliny oddělí mechanické nečistoty i organické látky. Po přečištění se voda odvádí do akumulační nádrže, ze které je následně čerpána do rozvodního systému.

Systém recyklace šedé vody, Foto: zakra.cz

Pokud se rozhodnete využívat bílou (tzn. přečištěnou šedou) vodu v domácnosti, budete muset dle zákona zajistit dvojí rozvody. Legislativa zakazuje kontakt bílé vody s vodou pitnou z důvodu prevence kontaminace vodovodního řádu.

Recyklační systém na šedou vodu není levná záležitost, ale díky dotačního programu Nová zelená úsporám (konkrétně programu Dešťovka) je možné získat paušální částku 60 000 Kč. Na částku ve výši 105 000 Kč pak mohou dosáhnout zájemci, kteří se rozhodnou využívat také dešťovou vodu.

Může vás zajímat

Správně nainstalované tepelné čerpadlo je cestou k výrazným úsporám

Nejspíše nikomu z vás nemusíme říkat, že tento rok s sebou přinesl znatelné zdražení veškerých forem energie. Z toho důvodu začala spousta rodin přemýšlet nad možnostmi úspor. Jakou roli hraje v daném ohledu tepelné čerpadlo?